යෙදුම් ක්ෂේත්‍රය

  • about us

අපි ගැන

සීමාසහිත බීජිං ටොප්ස්කි බුද්ධිමය උපකරණ සමූහ සමාගම 2003 දී පිහිටුවන ලද අතර එය ගෞරවනීය ගෝලීය ආරක්ෂක උපකරණ ආර් ඇන්ඩ් ඩී ව්‍යවසායයක් බවට පත්වීමට අධිෂ් determined ාන කර ගත්තේය. මූලස්ථානය ජින්කියාඕ කාර්මික කඳවුරේ ෂොංගුවාන්කුන් හයිටෙක් උද්‍යානයේ පිහිටා ඇත.
ලියාපදිංචි ප්‍රාග්ධනය RMB මිලියන 42 කි. අපට උප සමාගම් තුනක් ඇත: TOPSKY, TBD, KYCJ යනාදිය ජාතික අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායකි.

නිෂ්පාදන

පවර් ටූල්ස්

  • විශේෂිත නිෂ්පාදන
  • නව පැමිණීම්
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube