රේඛීය නොවන හන්දිය අනාවරකය

  • Non-Linear Junction Detector FJT-C-S6

    රේඛීය නොවන හන්දිය අනාවරකය FJT-C-S6

    සියළුම අර්ධ සන්නායක සංරචකවල ක්‍රියාකාරී තත්ත්වය සහ ලෝහමය ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු ඉලක්කගත වස්තුව නොසලකා එය සෙවිය හැකිය. ඕනෑම ආකාරයක රේඩියෝ මයික්‍රොෆෝනයක් (සවන්දීමේ උපකරණ), දුරස්ථ පාලකය, කේබල් දුරකථන මාර්ග මයික්‍රෝෆෝනය සහ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැඟවුණු විද්‍යුත් පුපුරන උපකරණ සහ ලෝහමය බැබළීම් සහිත විවිධ පුපුරන සුළු වස්තූන් සඳහා එය effectively ලදායී ලෙස සෙවිය හැකිය. අභ්‍යන්තර සංරචක සහ ආරක්ෂක ව්‍යුහයන් (බිම්, සිවිලිම්, බිත්ති, ය ...